Te laat regeling 

Deze regeling houdt in dat een leerling die te laat komt voor het volgen van de les zich altijd eerst meldt bij de dienstdoende conciërge alvorens naar het betreffende lokaal te gaan. De conciërge registreert de 'te laat' melding en deelt de groene kaart uit.  De groene kaart dient ter controle voor de ouders en dient verder te laat komen te voorkomen. 

Verzuim

De school kent een systeem van absentencontrole. Docenten noteren iedere les de afwezige leerlingen. Een verzoek voor regulier verlof dient tijdig schriftelijk door de ouders te worden aangevraagd bij de jaarleider.