Veelgestelde vragen

Wat is de rol van de mentor?

De klas waarin je geplaatst wordt krijgt een eigen mentor toegewezen. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling. Hij/zij geeft vaklessen, maar ook een mentoruur en een studieles per week. De mentor is erg belangrijk voor jou en je ouders.

De mentor houdt samen met jou en je ouders de studieprestaties in de gaten. Voor vragen kun je altijd bij je mentor terecht, hij/zij is jouw eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen.

Hoe blijf ik op de hoogte van de vorderingen van mijn kind?

De resultaten van toetsen en ander werk staan in Magister weergegeven. Ouders krijgen hiervoor een inlogcode. Zo ziet u ook meteen of uw zoon of dochter op school aanwezig is/was en de opmerkingen, die door docenten zijn vermeld bijv. i.v.m. gedrag.

Hoe zit het met cijfers, want er zijn samengestelde brugklassen?

Brugklasleerlingen zitten –met uitzondering van het gymnasium- in klassen met twee niveaus bijv. vmbo/mavo, mavo/havo, havo/vwo. Zij krijgen dan ook voor de groep één vakken cijfers op twee niveaus (Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en biologie).

Welke faciliteiten zijn er voor dyslectische leerlingen?

Erkende dyslectische leerlingen krijgen –als zij dat willen- extra faciliteiten zoals meer tijd bij overhoringen, mondelinge overhoringen, gebruik van ondersteunende technologie e.d.

Alle brugklasleerlingen worden getoetst op mogelijke dyslexie. Bij twijfel wordt een orthopedagoog ingeschakeld voor verdere testen en het stellen van de juiste diagnose. Als er een officiële dyslexieverklaring is – met een handelingsplan – bieden wij ook interne begeleiding door onze remedial teacher.

Wat gebeurt er bij lesuitval?

Lesuitval door ziekte van docenten is soms niet te vermijden. In de onderbouw is er opvang met docenten. Ook kan het voorkomen dat het uur uitvalt. Roostermakers doen er alles aan om leerlingen een aaneengesloten rooster te geven.

Zijn er ook tabletklassen op Demo College?

Nee, daar hebben wij niet voor gekozen. Wel worden er meerdere vakken gegeven in lokalen met chromebooks en zijn er computerlokalen.

Hoe verloopt het contact tussen ouders en mentor?

Eind september is er een kennismakingsavond met een algemeen gedeelte voor alle ouders en een kennismaking met de mentor voor iedere brugklas apart.

De mentor nodigt ouders uit voor een gesprek n.a.v. het eerste en tweede rapport. Daarnaast is de mentor natuurlijk ook telefonisch en via de mail te bereiken. Wanneer er specifieke ontwikkelingen zijn, neemt de mentor contact met de ouders op.

Heeft Demo College overleg met de basisschool?

Jazeker! De afdelingsmanagers van de brugklassen bezoeken regelmatig de openbare basisscholen in de omgeving. Er is dan goed overleg met de leraren van groep 8.

Na de aanmelding worden de leerlingen individueel besproken. Ook is er een paar keer per jaar terugkoppeling over de resultaten van brugklasleerlingen met de basisschool.

Wat wordt er aan ongeoorloofd verzuim gedaan?

Docenten noteren aan het begin van de les wie er absent is. De verzuimcoördinator checkt of deze leerlingen door de ouder zijn ziek gemeld. Zo niet dat wordt contact met het thuisfront opgenomen. Leerlingen die te vaak ongeoorloofd afwezig zijn en/of te vaak te laat komen, worden bij bureau Leerplicht gemeld.

Hoe worden roosterwijzigingen bekend gemaakt?

Roosterwijzigingen worden weergegeven via Magister. Op school hangen op verschillende plekken informatieschermen, waarop de roosterwijzigingen te lezen zijn.

Is overstappen naar een hoger of lager niveau mogelijk?

In de brugklas is genoeg tijd en ruimte voor determinatie (vaststellen welk niveau bij uw kind past). Tijdens het jaar overstappen naar een ander niveau gebeurt sporadisch. Als de resultaten duidelijk laten zien dat uw kind onder zijn/ haar niveau presteert dan is een overstap mogelijk.