Ja, ik wil graag collega worden!

Wie bieden:

Het Demo College biedt een leeromgeving voor leerlingen en personeel. We streven daarbij naar een schoolklimaat dat zowel warm als duidelijk is. Binnen elke vestiging werken de verschillende teams aan een herkenbaar pedagogisch-didactisch concept, waarin het laten leren van onze leerlingen en dat van onszelf centraal staat. We zijn trots op wat we daarin bereikt hebben en hebben de ambitie dat medewerkers en leerlingen zich gewaardeerd weten, zich veilig voelen en de ruimte ervaren om te floreren. We streven naar onderwijs dat een wezenlijke bijdrage levert aan de kwaliteit van individu en samenleving. De teamleiders en schoolleiding zorgen voor duidelijke richtlijnen en ondersteunen waar nodig.

Wij vragen:

Wij vragen van onze nieuwe collega’s dat ze een bijdrage leveren aan onderwijs dat zich niet alleen richt op het behalen van goede diploma’s, maar ook een bijdrage levert aan persoonlijke ontplooiing en leren samenleven. We zoeken daarom collega’s die het verschil willen maken, die zich realiseren dat er ook wel eens iets niet goed gaat, die bereid zijn van de fouten die gemaakt worden te leren en die begrijpen dat samen optrekken, met collega’s, met leerlingen en ouders, nodig is om verder te komen. Zoek je een werkomgeving waarin samenwerken, maar ook elkaar vertrouwen en aanspreken centraal staan? Reageer dan op één van onze vacatures.

Vacatures:

Klik hier voor meer informatie.